Olet täällä

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin kaksikielisestä (suomi – ruotsi) koulutuksesta valmistuneena tradenomina pystyt toimimaan työelämässä visuaalisen markkinoinnin, myyntityön ja yleisesti liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä. Ymmärrät yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseja ja osaat soveltaa liiketalouden osaamista käytännössä. Osaat työskennellä asiakaslähtöisesti, verkottua ja toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Sinulle kehittyy laaja liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, itsensä johtamistaidot sekä myynti- ja palvelutaidot. Osaat yhdistää visuaalisuuden myyntiin. Pystyt toimimaan työtilanteissa molemmilla kotimaisilla kielillä, mikä on erityinen vahvuus kaksikielisissä yrityksissä ja Pohjoismaissa. Suurin osa opintojaksoista on suomenkielisiä, mutta huomattava osa opinnoista käydään ruotsin kielellä. Kotimaisten kielten käyttöä tuetaan. Osaat myös suunnitella, kehittää, ennakoida, tutkia sekä soveltaa ja arvioida.

Som tradenom som utexamineras från det tvåspråkiga (finsk-svenska) utbildningsprogrammet Försäljning och visuell marknadsföring kan du agera i arbetslivet som sakkunnig och företagare i visuell marknadsföring, försäljning och företagsekonomi. Du förstår företagens och organisationernas verksamhetsprocesser och kan omsätta ditt kunnande i företagsekonomi i praktiken. Du kan agera utgående från kunden, kan nätverka och agera konstruktivt som medlem av arbetsgemenskapen. Du har säljar- och serviceattityd och kan koppla det visuella med försäljning samt agera som en företagare. Du kan agera i arbetssituationer på de båda inhemska språken vilket är en speciell styrka i tvåspråkiga företag och Norden. Den största delen av kurserna går på finska men en hel del av studierna genomförs på svenska. Användningen av de inhemska språken uppmuntras. Tradenomen kan också planera, utveckla, förutse, forska samt tillämpa och utvärdera. De arbetslivs- och projektbaserade studierna ger dig färdigheter för sakkunnighet samt självstyrningsförmåga.

 

 

"Det behövdes några år i arbetslivet före jag insåg att det kunde vara bra med en högre utbildning än den som jag hade från yrkesskolan som jag gick efter högstadiet. Problemet var att jag inte hade en aning om vad jag skulle studera. Av en slump fann jag mig på Haaga-Helias hemsida där jag hittade information om studielinjen Försäljning och Visuell marknadsföring. Det lät rätt så bra i mina öron så jag bestämde mig för att satsa på det. Nu tre år senare kan man väl säga att det var en slump som hade  en stor inverkan på min framtid och på min personliga utveckling.

Jag inledde studierna med inställningen att jag skulle ta ut allt ur studietiden och efter åren i arbetslivet kändes det överraskande roligt att lära sig nytt. En annan överraskning var hur mycket utbildningsmetoden i Haaga-Helia skiljde sig från mina tidigare erfarenheter, plötsligt talades det om projekt, presentationer och uppdragsgivare. Varje läsår tog vi itu med ett större projekt som gjordes för en uppdragsgivare från affärslivet. Projekten var mångsidiga och vi ordnade evenemang och skapade marknadsföringsmaterial, vi gjorde marknadsanalyser och marknadskommunikationsplaner.

Erfarenheterna av projekten i Haaga-Helia var också till stor fördel när jag sökte mitt nuvarande jobb, man är trovärdigare när man har något konkret som stöd till sitt prat. I dag jobbar jag som marknadsföringsassistent på ett försäkringsbolag och jag har dagligen nytta av de färdigheter och kunskaper som jag lärde mig i Haaga-Helia. Jag ansvarar över våra regionala marknadsföringsåtgärder som exempelvis marknadsföringsmaterial, kampanjer och evenemang. Mina arbetsuppgifter motsvarar min utbildning och det bästa med mitt jobb är att arbetsuppgifterna sträcker sig över uppdragens alla delområden, från planering till verkställande och uppföljning."

Jesper Nyström
marknadsföringsassistent/markkinointiassistentti
LähiTapiola Uusimaa, Porvoo

Kevään 2017 yhteishaku päivätoteutukseen

toimipiste: Porvoo

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi tai hakijanopas »

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Valintakoe

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa