Olet täällä

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

Hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

Restonomi (AMK), 210 op, toimipiste: Haaga

Koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Liikkeenjohdollisuus näkyy erikoistumisalan opintojen lisäksi etenkin johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Opiskelija muodostaa itselleen käsityksen hotelli- ja ravintola-alan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Hän osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet toimia palvelualan, erityisesti hotelli- ja ravintolayritysten ja alan sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinnot toteutetaan joko päivä- tai monimuoto-opiskeluna.

Opiskelumuotona voi olla päiväopiskelu (nuorten yhteishaku) tai monimuoto-opiskelu (aikuisyhteishaku), jossa osa opiskelusta tapahtuu lähipäivien aikana, joita on 3–5 päivää kuukausittain, sekä itsenäisenä opiskeluna.

* * *

"Kuten yrittäjällä yleensäkin, tehtävänkuvani on laaja: kaikkea tarjouksen tekemisestä tiskaamiseen. Vastaan tällä hetkellä Punkaharjun Valtionhotellista, ja talvisin kun tämä kesähotelli on kiinni, työtehtäviini kuuluu myös juhlatilaisuuksien suunnittelu, palaverit ja yhteydenpito asiakkaisiin Helsingissä.

Tällä alalla tarvitaan innostuneita, palveluhenkisiä ihmisiä, joilla on luovuutta ja tahtoa kehittää hotelli- ja ravintolapalveluja Suomessa. Alamme tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa, kun palvelualojen kiinnostavuus kasvaa. Koulutuksen myötä palvelunäkökulma siirtyy käytäntöön, kun motivoituneet ja palveluhenkiset esimiehet siirtyvät työelämään jakamaan palvelukulttuuria myös työntekijöidensä kautta."

Tanja Löppönen, yrittäjä, Flow Catering Oy
 

Tutustu toiseenkin alumnin tarinaan täällä.

Kevään 2017 yhteishaku päivätoteutukseen

toimipiste: Haaga

 • tutkintonimike: restonomi (AMK), laajuus 210 op
 • hakuaika: 15.3. - 5.4.2017 klo 15.00
 • ennakkoainesto ja valintakoetiedot
 • valintakoe: ensimmäinen valintakoepäivä, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, pidetään 2.6.2017. Toiseen osaan kutsutaan osa hakijoista ja se pidetään 8.-9.6.2017.
 • koulutus alkaa elokuussa 2017
 • hakutilasto
 • hakutiedot Opintopolussa

 

Kevään 2017 yhteishaku monimuotototeutukseen

toimipiste: Haaga

 • tutkintonimike: restonomi (AMK), laajuus 210 op
 • hakuaika: 15.3. - 5.4.2017 klo 15.00
 • ennakkoaineisto
 • valintakoe: ensimmäinen valintakoepäivä, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, pidetään 2.6.2017. Toiseen osaan kutsutaan osa hakijoista ja se pidetään 8.-9.6.2017.
 • koulutus alkaa elokuussa 2017
 • hakutilasto
 • hakutiedot Opintopolussa

Alumnitarinoita

Unelma lähempänä

Unelma lähempänä

Olen periksi antamaton, väsymätön ja reilu. Tulen lähes poikkeuksetta kaikkien ihmisten kanssa hyvin toimeen ja olen aina avoin ja rehellinen - eli kilpailuhenkisyydellä varustettu sosiaalinen tarmonpesä.  Opiskelut ovat olleet minulle elämän muuttava kokemus.

Lue lisää

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi tai hakijanopas »

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Valintakoe

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa