Olet täällä

Siirtohaku, AMK-tutkinnot

Siirtohaku, AMK-tutkinnot

Jos opiskelet
♦ suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, voit hakea siirtoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijaksi.
♦ Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksessa ja haluat vaihtaa koulutusohjelmaa, on sinun osallistuttava siirtohakuun, jos tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike muuttuu ohjelmavaihdon seurauksena (esim. tradenomi > restonomi).

Siirto-opiskelijoita voidaan ottaa, jos koulutusohjelmassa on vapaita paikkoja.
Siirto-opiskelijan opiskeluoikeus määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan sekä läsnä- että poissaoloajat, jotka opiskelija on jo käyttänyt.
Siirtyvän opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ensimmäiselle lukukaudelle Haaga-Heliassa.

Seuraaviin Haaga-Helian suomenkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutusohjelmiin ei voinut hakea siirtoa toukokuussa 2017:
♦ Finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus
♦ Liiketalous, päivätoteutus
♦ Matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus
Em. koulutusohjelmissa ei ollut vapaita opiskelupaikkoja.

Kevään 2017 siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 22.6.2017.

Seuraava siirtohaku Haaga-Heliaan on 1.–15.11.2017

Siirtohaun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa

Tästä pääset opintopolkuun

Hakulomake avataan Opintopolussa 1.11.2017 klo 8.00.

Hakemuksen liitteeksi:
♦ Virallinen, korkeakoulun leimaama opintosuoritusote.
♦ Virallinen, korkeakoulun leimaama opiskelutodistus, jossa ovat eriteltynä sekä läsnä- että poissaolokaudet.
♦ Kopiot lukion päättötodistuksesta ja ylioppilastutkintotodistuksesta ja/tai ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksesta
♦ Siirtohakemuksen perustelut.

Hakemuksen lisäksi voidaan hakija tarvittaessa haastatella.

Siirto-opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegiolta.

Ensikertalaisuus
Korkeakoulujen on täytynyt varata vuodesta 2016 alkaen osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
♦ et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
♦ et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Jos haet tulevaisuudessa korkeakoulupaikkaa, otetaan myös siirtohaussa vastaanotettu opiskelupaikka huomioon ensikertalaisuutta määritettäessä.