Olet täällä

AMK-tutkinnot

AMK-tutkinnot

Haaga-Heliasta voit valmistua...

Tradenomiksi

Tradenomi on kaupallisen alan asiantuntija, jolla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, hyvät viestintätaidot ja monipuolinen kielitaito.

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus
Johdon assistenttityön ja kielten koulutus
Liiketalouden koulutus
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus
Myyntityön koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

Medianomiksi

Medianomi on viestintäalan asiantuntija, joka voi työskennellä muun muassa joukkotiedotusvälineissä tai kulttuurituotannossa.

Journalismin koulutus

Liikunnanohjaajaksi

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus