Olet täällä

HR-koulutus Strategiasta käytäntöön

HR-koulutus Strategiasta käytäntöön

Haluatko vahvistaa henkilöstöjohtamisen osaamistasi? Tarvitsetko työkaluja HR-työskentelyysi? Haluatko laajentaa HR-ammatti-laisten verkostoasi? Tule kehittämään osaamistasi ja omaa työtäsi Haaga-Helian puolen vuoden mittaiseen HR-koulutus Strategiasta käytäntöön -täydennyskoulutukseen. Koulutusohjelma pohjautuu tunnettuun ja arvostettuun HRD-osaaja erikoistumisopinto-ohjelmaan.

Koulutuksen tavoite

Koulutus kehittää HR-ammattilaisen osaamista ja antaa käytännön työkaluja työhön. Koulutuksessa luodaan yhteyksiä strategian ja henkilöstötyön välille. Koulutuksessa kehitetään paitsi henkilön osaamista, myös yrityksen HR-toimintatapoja, koska tehtävät liittyvät suoraan työhön.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää yhteensä kuusi lähiopetuspäivää ja itsenäiset laajahkot, omaan organisaatioon sovellettavat tehtävät. Lähiopetuspäivät toteutetaan kokonaisina päivinä (klo 9-16 välillä).

Koulutuspaikkana on Haaga-Helian Haagan toimipiste, Pajuniityntie 11, Helsinki.

Koulutuspäivät ovat parin kuukauden välein. Lähikoulutuspäivien lisäksi osallistuja voi toteuttaa koulutuksen aikana kehittämistehtävän, jonka aihe valitaan koulutuksen teemoista ja hyväksytetään kouluttajilla.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä (yksi op vastaa 27 tunnin työpanosta).

Koulutusaikataulu ja sisällöt

Koulutuksen aikana käydään läpi HR-ammattilaisen työkenttää strategiasta käytäntöön. Opintokokonaisuuden läpikulkevia teemoja ovat tuloksellisuus ja hyvinvointi sekä strategia ja henkilöstön osallistaminen.

5.10.2017
Orientaatio koulutukseen
Strateginen johtaminen ja osallistava strategiaprosessi
Syökö kulttuuri strategian?
Organisaatiokulttuuri ja arvot

6.10.2017
Henkilöstöstrategia
Miten varmistetaan osaava ja omistautunut henkilöstö myös tulevaisuudessa?
Työnantajabrändi
Rekrytointi 2010-luvulla

10.11.2017
Organisaation johtaminen
Vaatimista vai valmentamista?
Palkitseminen, palkitsevuus ja motivaatio

1.12.2017
Osaamisen johtaminen
Oppiminen monimuotoisessa työyhteisössä

25.1.2018
Organisaation, johtamisen ja työyhteisön kehittäminen
Hyvinvoinnin johtaminen vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa
Henkilökohtaiset vaikuttamistaidot

2.3.2018
Organisaation luottamuksen ja vuorovaikutuksen edistäminen
HR-roolit
Kehittämistehtävien esittely
Miten tästä eteenpäin?

 

Kehittämistehtävä

Osallistuja perehtyy organisaation toiminnan kehittämiseen HR:n näkökulmasta. Hän valitsee kehittämistehtävälle aiheen koulutuksen teemoista ja organisaationsa strategisista tavoitteista käsin. Kehittämistehtävä hyväksytetään kouluttajilla, jotka myös ohjaavat ja antavat palautetta tehtävästä koulutuksen aikana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu parhaiten operatiivisissa HR-tehtävissä toimiville henkilöille tai henkilöille, jotka tekevät HR-asioita vähintään osana työtään. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan joko työn tai opiskelun kautta hankittua HR-työn perusteiden ymmärtämistä. Esimerkiksi HR-ammattilaiset, jotka haluavat perehtyä enemmän kehittämispuoleen, HR-tehtävissä vasta-aloittaneet tai sellaisiin pyrkivät tai muista tehtävistä HR-tehtäviin siirtyneet henkilöt.

Hinta lukuvuonna 2017-2018

Koulutuksen kokonaishinta on 1550 € (+ alv 24 %, kokonaishinta 1922 €).
Koulutus sisältää lähiopetuksen, materiaalit, ohjauksen, palautteen ja todistuksen.

Asiantuntijat

Koulutuksen pääkouluttajina toimivat Eija Kjelin ja Meri Vehkaperä.

KM Eija Kjelin on työnohjaaja, ja toimii johtamisen lehtorina Haaga-Helian Haagan kampuksella. Hänellä on noin 10 vuotta työkokemusta esimiestehtävissä palveluorganisaatioissa, sekä yli 10 vuotta erilaisissa HR-tehtävissä. Eijan erityisosaamista on systeeminen työskentely.

KTL, YTM Meri Vehkaperä toimii strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan lehtorina Haaga-Helian Haagan kampuksella. Merin erityisosaamisalueita ovat vastuullinen liiketoiminta, strateginen johtaminen, työyhteisön kehittäminen, esimiesvalmennukset ja -koulutukset. Hän on toiminut kuusi vuotta ravintola-alalla erilaisissa tehtävissä, kouluttanut ja valmentanut yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa 12 vuotta, sekä toiminut liikkeenjohdon konsulttina kolme vuotta.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Koulutukseen otetaan maksimissaan 30 osallistujaa. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistumisen voi perua ilman kuluja 30 vrk ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistyksen jälkeen tulevista peruutuksista perimme täyden hinnan.

Esite

 HR koulutus Strategiasta käytäntöön 2017-2018

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Anne Naumanen, anne.naumanen (@) haaga-helia.fi tai puh. 040 488 7169.

Ilmoittautuminen 2017-2018 koulutukseen

Olemme kesälomalla 1.-30.7.2017. Lähetämme ilmoittautumisvahvistukset tämän jälkeen.
Ilmoittautumisjärjestelmässä tehdään päivityksiä 3.7.2017, jolloin järjestelmä ei ole käytössä.

Lukuvuoden 2016-2017 opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta:

- Ideoita ja ajatuksia omaan työympäristöön ja organisaatioon. Kaikki HR-termistö ja aihealueet kiinnostavat ja mietin mitä voisin hyödyntää meidän organisaatiossa. -    Kiitos kouluttajille! Molemmat erittäin ammattitaitoisia ja innostavia ja sai ajattelemaan asioita uusin silmin. Myös kaikki keskustelut ja muiden opiskelijoiden kokemusten kuuleminen erittäin kiinnostavaa ja antoisaa.

- Useat käytännön case-esimerkit olivat avartavia. Kiitos – oli antoisaa tavata muita HR-toimijoita & saada kokonaiskatsaus ”toimialaan”.

Mitkä opintopäivät tai aihealueet koit hyödyllisimmiksi ja miksi?
- HR-roolit: ollut aina vähän epäselvää, mitä kaikkea voi tehdä. Omistautunut/sitoutunut henkilöstö: vinkkejä sitouttamiseen, mikä on tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa. Esiintyjät aina plussaa! (ulkopuoliset), Johanna Ruhala, Dingle Oy, HR- ja Hallintopäällikkö
- Organisaation työyhteisön kehittäminen: luento avasi monialaisesti työyhteisön kehittämistä. Monimuotoinen henkilöstö mahdollisuutena.

Lukuvuoden 2015-2016 opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta:

- Kiitos hyvästä koulutuksesta, oli todella hyödyllinen kokonaisuus. Koulutuspäivät olivat mukavaa vaihtelua työpäiville. Kehittämistehtävä teki teoriasta konkretiaa ja sitä oli mukavan haastava tehdä.
- Kiitos Eija ja Meri, olette aivan huippu opettajia :)
- Hyvä koulutus, erinomaiset vetäjät.
- Kaikki aihealueet toivat uusia ajatuksia ja olivat hyödyllisiä. HR-ammattilaisella on tärkeää omata kokonaisvaltainen näkemys asioista, vaikka kaikkien parissa ei aktiivisesti työskentelisikään.
- Kiitos innostaville ja sparraaville opettajille! Hienoja keskusteluita.

Lukuvuoden 2014-2015 opiskelijoiden antamaa palautetta koulutuksesta:

1. Mitkä opintopäivät tai aihealueet koit hyödyllisimmiksi ja miksi?

- Kokonaisuus oli hyvä ja kattava.
- Kaikki aiheet olivat tosi hyviä. Saan miettiä ja pohtia eri aiheita eri näkökulmasta. Muutenkin ajattelutapa on laajentunut esim. ketä pitää ottaa huomioon, millaisia tekijöitä liittyy asioihin.
- En osaa erotella, koska nautin erityisen paljon kaikista koulutuspäivistä ja jokaisesta aiheesta löytyi aina tartuntapintaa omaan työhön.
- Olen kokenut kaikki aiheet hyödyllisiksi, koska ne kaikki ovat olleet jollain tasolla kytköksissä omaan työhöni. Keskusteluista on saanut vertailukohtaa miten muissa organisaatioissa toimitaan jne.
- Mielestäni kaikki opintopäivät olivat hyödyllisiä koska lähdin hakemaan kokonaisvaltaista, kaiken kattavaa hr-tietämystä. Halusin siis kehittää itseäni ja omaa osaamistani hr-asiantuntijana ja koulutus toi kokonaisuudessaan minulle tämän :)

2. Mitä koulutuksessa saamiasi oppeja tai työvälineitä aiot viedä / olet jo vienyt työhösi?

- Erityisesti osiosta, jossa käsiteltiin organisaation ja suoritusten johtamista sain hyviä ajatuksia omaan organisaatioon.
- Ideoita palautteen keräämiseen. Osaamisen suunnitteluun ja johtamiseen on tullut käytännön ideoita.
- Palautteen antamista -> pidetty oma koulutus esimiehille.
- Olen löytänyt kirjallisuutta, johon perehtyä. Enemmänkin on käynyt niin päin, että on koulupäivän aikana kokenut ahaa-elämyksiä, että no nyt ymmärrän tätäkin asiaa paremmin.
- Kehittämishankkeen kautta saadut opit, työhyvinvointiin liittyviä asioita, luottamuksesta oppeja.
- Ajatuksia, varsinkin keskusteluista. Aihealueista käydyt keskustelut todella tärkeitä.

3. Sana on vapaa

- Hyvä ja antoisa koulutus! Keskustelua, verkostoitumista ja teoriaa sopivassa suhteessa.
- Jatkakaa samalla hyvällä keskustelevalla ja avoimella toimintatavalla.
- Kiitos, oli tosi hyödyllinen koulutus ammattitaito on kova!
- Kaikki hyvä loppuu aikanaan :) Kiitos hyvästä koulutuksesta!
- Kiitos Meri ja Eija, todella asiantuntevia opettajia molemmat ja osasitte innostaa asioihin oikealla tavalla ja saamaan hyvää keskustelua aikaiseksi.