Olet täällä

Vastuullisuus Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

Vastuullisuus Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

Haaga-Helia on sitoutunut vastuullisen liiketoiminnan huomioimiseen opintosuunnitelmissaan ja TKI-toiminnassaan.  Olemme omalta osaltamme mukana kouluttamassa vastuullisia tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia.  Meiltä valmistuvien ammattilaisten tulee 

•    ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkitys yrityksen sekä yhteiskunnan arvon luojana
•    osata työssään toimia kestävän kansainvälisen talouden puolesta.

Haaga-Helia on myös Suomen ensimmäisenä ammattikorkeakouluna allekirjoittanut YK:n alaisen liiketalouden kouluttajille suunnatun Principles for Responsible Management Education  -julistuksen (PREM). Lisätietoja Principles for Responsible Management Education  -julistuksesta  www.unprme.org. Tämän lisäksi Haaga-Helia on allekirjoittanut Monimuotoisuussitoumuksen.

Responsible Haaga-Helia-hanke

Responsible Haaga-Heli-hanke on Haaga-Helian sisäinen hanke, joka on perustettu edistämään vastuullisen liiketoiminnan näkökulman toteutumista ja kehittymistä sekä omissa toiminnoissamme että muun muassa opetus- ja tutkimustyössämme.

Green Haaga-Helia

Haaga-Helia on kehittänyt  ympäristöjärjestelmä-osaamista kaikissa yksiköissä. Olemme ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa sitoutuneet ottamaan käyttöön WWF:n Green Office ympäristöpalvelun tai muun ympäristöhallintajärjestelmän asteittain kaikissa toimipisteissämme.

Tällä hetkellä Green Office sertifikaatti on myönnetty Haaga-Helian Haagan toimipisteelle kun Pasilassa sen käytöstä on käytännön syistä luovuttu. Pasilassa, Porvoossa ja Malmilla toimimme ympäristönäkökohdat huomioiden ilman sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Vierumäen toimipiste on ansioitunut vaativalla ISO 14 001 ympäristöjärjestelmällä. Porvooseen valmistui tammikuussa 2011 uusi Porvoo Campus, jonka rakentamisessa on käytetty viimeisintä ekotehokasta teknologiaa.

Degree Haaga-Helia

Haaga-Helian opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa on huomioitu vastuullinen liiketoiminta. Sekä projektitöissä että opinnäytteissä on mahdollisuus tutkia ja kehittää yritysten ympäristövastuuta Opiskelijoille tarjotaan uusissa opetussuunnitelmissa opetusta, joissa liiketalouden lainalaisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta. Opetustarjontaan on myös räätälöity kokonaan uusia opintojaksoja, joissa vastuullinen yritystoiminta painottuu osaksi varsinaista substanssiosaamista. Esimerkiksi liiketalouden yksikössä opiskelee noin 6 000 tradenomi-opiskelijaa.

Suuntautumisesta riippumatta kaikille kuuluu osana opintoja vastuullinen liiketoiminta. Kurssilla opiskelijat saavat perustiedot vastuullisen liiketoiminnan merkityksestä yrityksen tuloksenteon kannalta. He oppivat myös näkemään vastuullisen liiketoiminnan innovaatioiden moottorina. Lisäksi liiketalouden opiskelijoille tarjotaan myös syventäviä opintoja vastuullisesta liiketoiminnasta ja myös useita opinnäytetöitä on tehty aiheesta. 

Happy Haaga-Helia

Happy Haaga-Helia-osion tavoitteena on kehittää sosiaalisen vastuun osa-aluetta; erityisesti työ- ja opiskelijahyvinvoinnin tilaa. Osana tätä työtä Haaga-Helia on myös sitoutunut syrjinnän ehkäisyyn ja monimuotoisuuden kehittämiseen allekirjoittamalla FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Developing Haaga-Helia

Developing Haaga-Helia–osion päämääränä on kartoittaa vastuullisuuden elementtien löytymistä TKI- toiminnasta. Lähtökohtaisesti kaikissa Haaga-Helian hankkeissa tehdään vähintään kevyt vastuullisuuskartoitus hankkeen vaikutuksista sekä edellytyksistä. Lisäksi Haaga-Helia on aktiivinen erilaisten vastuullisuuteen liittyvien teemojen tutkijana, mm. jakamistaloudessa, kestävässä matkailussa, kiertotaloudessa, jne. 

 

Countdown