Olet täällä

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely

Ammattikorkeakouluilla on käytössään yhteinen ja yhdenmukainen valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä, AVOP. Järjestelmän avulla kerätään valmistuvilta opiskelijoilta palautetta mm. työharjoittelun, opetuksen ja ohjauksen onnistumisesta. Kysymykset on laadittu ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.  Palautetta hyödynnetään koulutuksen arvioinnissa, koulutusalojen välisissä vertailuissa ja koulutuksen suunnittelussa. Palautetta hyödynnetään ammattikorkeakouluissa mm. harjoittelun ja ohjauksen kehittämisessä, koulutusalojen, tutkintojen ja koulutusohjelmien välisissä vertailuissa.

AVOP