Olet täällä

CoInno Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille

CoInno Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille

Hanke tukee pk-yrityksiä kasvu-uralle siirtymisessä ja elävöittää pääkaupunkiseudun kaupunkikulttuuria. CoINNOn keskittyy Pasilan alueelle ja Arabianrantaan.

Hankkeen keskeinen ajatus on erilaisten vapaa-aikasektorin toimijoiden tuominen yhteisen innovaatioprosessin äärelle. Toimintamallina käytetään MINNO® -konseptia, jossa edetään puolen vuoden aikana yrityksen kehittämishaasteesta ratkaisuehdotuksien esittelyyn, kokeiluun, jatkokehittämiseen ja markkinoille viemiseen. Yritysyhteistyötä rakennetaan jo toiminnassa olevien kasvuhakuisten vapaa-aikasektorin yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

CoINNOssa rakennetaan malli, jolla yritysten kanssa tehtävä innovaatiotoiminta saadaan sisällytettyä ammattikorkeakoulujen perustoimintaan. Samalla parannetaan opiskelijoiden valmiutta tunnistaa osaamistaan uudessa ympäristössä ja heidän kykyään toimia oman alansa rajapinnoilla. Parantamalla vapaa-aikapalveluita paranee myös kaupunkiviihtyvyys.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kolmeen keskeiseen foorumiin, joita ovat:

  1. Demola: fasilitoitu joukkoistettu innovaatioprosessi joka yltää palvelukokeiluihin ja hyödyntää MINNO® -mallia.
  2. Pitsaamo: opiskelijoiden ja yrittäjien kohtauspiste ja verkostoitumisfoorumi
  3. Verkostoseminaari: aktiviinen yhteistyöverkoston rakentaminen CoINNO-toiminnan kansainvälistämiseksi.

Hankkeessa myös tarkastellaan ekologisen lähituotannon haastetta ja kunkin elämyspalvelun toteuttamisessa tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

                                          

 

Hankkeen nimi: CoInno Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille

Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu, kumppanina Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Sakariina Heikkanen

Kesto: 1.8.2015 – 31.6.2017
Rahoittaja: Euroopan Aluekehitysrahasto, Uudenmaanliitto

Countdown