Olet täällä

Best Seller Competition -myyntikilpailuun osallistuminen

Best Seller Competition -myyntikilpailuun osallistuminen

Tunnus: SEL8LZ002

Laajuus: 1 op (27 h)
Ajoitus: 3. - 6. lukukausi (toteutus kerran vuodessa kevätlukukaudella)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Myyntikilpailuun kilpailijana osallistuminen edellyttää Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun SEL8LZ001 -opintojakson suorittamista. Kilpailuun osallistujat karsitaan opintojakson lopussa järjestettävän karsintakilpailun perusteella. Karsintakilpailuun voivat osallistua myös valmentavan opintojakson edellisenä vuonna suorittaneet.

Opiskelijat, jotka eivät kilpaile, toimivat myyntikilpailun käytännön toteutuksessa järjestäjinä ja toimitsijoina.

Oppimistavoitteet

Opintojakson opiskelijat osallistuvat vuorovuosin Helsingissä ja Turussa toteutettavaan myyntikilpailuun joko kilpailijana tai Helsingissä järjestettävän kilpailun toimitsijana.

Valmennus kilpailijaksi ja kilpailu antavat mahdollisuuden myyntitaitojen kehittämiseen työelämää varten sekä lisäävät valmiuksia ja taitoja työllistymiseen vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön.

Toimitsijat osallistuvat kilpailupäivän käytännön toteutukseen.

Opiskelijat saavat opintojakson aikana kokemuksen myyntikilpailuun osallistumisesta tai sen toteutuksesta.

Sisältö

Opintojakso muodostuu kilpailijoiden osalta valmistautumisesta  ja kilpailuun osallistumisesta.at Opintojakson aikana hiotaan yksittäisen opiskelijan kilpailusuoritusta tavoitteena tehdä kilpailussa arvioitavat asiat näkyviksi.

  • Kilpailun toimitsijat oppivat tapahtuman järjestelyihin liittyvvät valmistelut ja toteutuksen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 16 h (sisältäen kilpailupäivän)
Itsenäinen opiskelu 11 h

Vastuuopettaja(t)

Pirjo Pitkäpaasi, Pasila (valmennus)

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson suoritus edellyttää Best Seller Competition -myyntikilpailuun osallistumista joko kilpailijana tai toimitsijana. Arviointi on hyväksytty/hylätty.

 

 

Countdown