Olet täällä

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Tunnus: PLA6LZ001 (A, B ja C)
Laajuus: 30 op (100 pv, 810 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: työharjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Harjoitteluosiota vastaavat suoritukset opinnoissa ja osallistuminen työharjoitteluohjaajan järjestämään työharjoitteluinfoon.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • osaa hankkia itselleen harjoittelupaikan
 • tutustuu opiskeltavaa tutkintoa vastaaviin tehtäviin yrityksissä
 • osaa soveltaa oppimiansa teoriatietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä
 • osaa kehittää omaa työtään
 • osaa reflektoida.

Sisältö

Harjoittelu myyntityön koulutusohjelmassa koostuu 3 eri osasta. Ensimmäinen ja toinen osa ovat laajuudeltaan 7,5 opintopistettä ja kolmas osa 15 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun yhdessä, kahdessa tai kolmessa osassa tai yhtenä kokonaisuutena opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelun reunaehdot ovat:

 • I lukukauden jälkeen (n. 30 op opinnot) opiskelija voi suorittaa harjoittelun henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä (7,5 op, eli 25 päivää).
 • II lukukauden jälkeen (n. 60 op opinnot) opiskelija voi suorittaa harjoittelun puhelin- tai chat-asiakaspalvelussa tai -myynnissä (7,5 op eli 25 päivää). Tämä harjoitteluosa on kaikille opiskelijoille pakollinen.
 • aikaisintaan  IV lukukauden ja opinnäytetyöprosessin jälkeen (n. 120 op opinnot) opiskelija voi suorittaa ratkaisumyynnin harjoittelun vaativissa henkilökohtaisen myynnin tai yritysmyynnin tehtävissä (15 op eli 50 päivää).
 • Koko harjoittelun voi suorittaa myös yhdessä osassa IV lukukauden jälkeen (120 op opinnot). Yhdistäminen edellyttää, että työskentely sisältää vaaditun määrän työskentelyä puhelimen kanssa.  Asiakaspalvelun työharjoittelun osuuden voi  suorittaa myös puhelinharjoitteluna tai yritysmyynnin tehtävissä.

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan toimialalta ja yrityksestä, joka häntä kiinnostaa. Sen saatuaan hän kuvaa harjoittelutyön ja ilmoittautuu työharjoitteluun toimittamalla harjoittelusuunnitelman työharjoitteluohjaajalle. Hyväksynnän jälkeen opiskelija aloittaa harjoittelun. Harjoittelun suorittamisen jälkeen opiskelija laatii siitä ohjeen mukaisen raportin työharjoitteluohjaajan hyväksyttäväksi.

Työharjoittelun toteutukseen kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Työharjoitteluinfo
 • Työharjoittelupaikan hankinta
 • Harjoittelusuunnitelman laatiminen ja toimittaminen työharjoitteluohjaajalle
 • Harjoittelun suorittaminen
 • Raportointi

Työharjoitteluesite, työharjoitteluohje ja lomakepohjat  ilmoittautumiseen ja harjoittelun raportointiin löytyvät MyNetistä myyntityön koulutusohjelman hakemistosta.

Työelämäyhteydet

Yritys tai yritykset, joissa opiskelija suorittaa harjoittelun.

Kansainvälisyys

Opiskelija voi suorittaa harjoittelun ulkomailla valitsemassaan yrityksessä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyjä (AHOT) HAAGA-HELIAn ohjeen mukaisesti.

Vastuuopettaja(t)

Työharjoitteluohjaaja Tuula Paakkari

Arviointitavat

Opiskelija toimittaa työharjoittelun päätyttyä työharjoittelun ohjaajalle ohjeiden mukaisesti laaditun raportin tai raportoi suullisesti ohjeen mukaan.  Työharjoittelun  arviointina on hyväksytty/hylätty.

 

Countdown