Olet täällä

3TILAA - Kohti innostavaa työpaikkaa

3TILAA - Kohti innostavaa työpaikkaa

3TILAA-hankkeen päätavoitteena on parantaa työpaikkojen tuottavuutta ja tuloksellisuutta edistämällä eri-ikäisten työntekijöiden hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia. Projekti auttaa pk-yrityksiä kehittymään kilpailukykyisiksi ja innostaviksi työpaikoiksi käynnistämällä kolmen tilan (mentaalisen, fyysisen ja digitaalisen) muutoksen. Kolmen tilan yhtäaikainen kehittäminen on uudenlaista muuutosjohtamista, joka edistää voimavarojen mielekästä kohdentamista sekä työssä jaksamista, ja pidentää siten työuria. Projekti toteutetaan kokonaisvaltaisena muutosagenttien valmennusohjelmana. Hankkeen erityistavoitteena on (1) Mentaalisen tilan muutos, (2) Digitaalisen tilan muutos ja (3) Fyysisen tilan muutos.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat valmennusohjelmaan osallistuvat mikro- ja pk-yritysten henkilöstö, johto ja julkisten työorganisaatioiden vastaavat tahot. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat muutosagenttien työstä hyötyvät työntekijät ja esimiehet. Lisäksi muuta välillistä kohderyhmää on korkeakoulujen muu henkilöstö ja opiskelijat, joiden ymmärrys ja tietoisuus kehittyy kolmen tilan muutoksesta. Hankkeessa hyödynnetään pk-yrityksille kohdistettuja olemassa olevia palveluja, kuten esim. suomalaisia työhyvinvointia ja mielekkään työntekemistä edistäviä sovelluksia ja siten välillisenä kohderyhmänä ovat myös näitä palveluja tarjoavat suomalaiset yritykset.

Muutosagenttien valmennusohjelma toteutetaan kaksi kertaa 2-vuotisen hankkeen aikana (2015-2017) ja kumpaankin valmennukseen otetaan mukaan 5 yritystä, joista kustakin 1-3 yritysedustajaa. Hankkeen tavoitteet saavutetaan konkreettisilla toimenpiteillä.

  1. Mentaalisen tilan muutos saavutetaan luomalla valmennuksen aikana edellytykset työntekijän sisäiselle muutokselle pureutumalla muutoksen haasteisiin, muutosvastarintaan ja keskeneräisyyden sietämiseen sekä yksilön mahdollisuuksiin ottaa vastuuta oman työn tekemisestä ja kehittämisestä.
  2. Digitaalisen tilan muutos saavutetaan lisäämällä valmennuksen aikana tietoisuutta digitaalisuuteen liittyvistä työkäytännöistä, sekä luomalla yhdessä työyhteisön kanssa digitaalinen suunnitelma, jossa pureudutaan työyhteisön mahdollisuuksiin (sovellukset) ja haasteisiin (digiriippuvuus). Lisäksi hyödynnetään uusia työhyvinvointiin ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun liittyviä digisovelluksia
  3. Fyysisen tilan muutos saavutetaan luomalla yhdessä työyhteisön kanssa suunnitelma, jossa huomioidaan fyysinen tila osana älykästä toimintaa. Tilasuunnitelman pohjana on alkukartoitus, jossa selvitetään yrityksen keskeiset tarpeet sekä erilaiset tilaan kohdistuvat tarpeet. Tilan tulee mahdollistaa erilaisten työtehtävien toteuttaminen mielekkäällä tavalla, esimerkkeinä yhteistoiminnallinen työskentely ja itsenäinen hiljainen työ.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy:

  • muutosagenttien valmennusohjelma
  • 40 muutosagenttia
  • tiedostavia ja hyvinvoivia työntekijöitä, jotka ottavat vastuun omasta työnteostaan
  • 10 älykästä tilasuunnitelmaa (i per yritys), johon kuuluu myös digitaalinen kehittämissuunnitelma
  • julkaisuna story book (tarinoita kehityksestä)
  • 3 tilan kokonaisvaltainen kehittämismalli

Hankkeen nimi: 3TILAA - Kohti innostavaa työpaikkaa
Hankkeen verkkosivut: www.3tilaa.fi

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Suvi Huovinen
Kesto: 1.8.2015 – 31.6.2017
Kumppanit: Helsingin Yliopisto
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto

Countdown